زایمان طبیعی بهتر هست یا سزارین

برای زایمان و نحوه انجام ان بستگی به شرایط ماادر و جنین دارد و اگر شرایط هردو طبیعی باشد بهتر هست که زایمان به صورت طبیعی انجام  شود و در غیر اینصورت اگر هرکدام از مادر و یا جنین و یا هردو اگر مشکلی داشته باشند پزشک برای نحوه زایمان تصمیم میگیرد

دوران بارداری چند هفته است

دوران بارداری از اولین روز قاعدگی شروع و تا هفته چهل و گاها تا هفته چهل و دوم طول میکشد

ایا در بارداری میتوانم به استخر بروم

بله امروزه یکی از روشهایی که در زایمان فیزیولوژیک اموزشهایی هستن که توسط کارشناسان مامایی در اب اموزش داده میشوند و شما میتوانید در کنار این عزیزان حتما از استخر و تمرینات ابی در جهت کاهش درد حین زایمان بهره ببرید

تنبلی تخمدان یعنی چی

زمانی که تخمدان نتواند در پروسه هورمونی خود یک سلول تخم را بصورت تخمک مهیا و رها سازی کند اصطلاحا به ان تنبلی تخمدان گفته میشود در این حالت تخمدان پر از سلولهای ناکامل تخمدان میشود و توانایی ان کم میشود که به ان PCOو یا پلی کیستیک اواری گفته میشود

درمان تنبلی تخمدان چیه

درمان تنبلی تخمدان بستگی به شرایط شخص دارد اگر در شرایطی باشید که نخواهید باردار شوید معمولا از داروهای جلوگیری برای درمان استفاد ه خواهد شد اما اگر تمایل به بارداری دارید معمولا داروهای تحریک کننده تخمدان داده خواهد شد تا بتوان به تخمکی که توانایی باروری دارد برسیم و بارداری محقق شود