"سلامت زنان سلامت جامعه است "

دکتر مرضیه ده بزرگی

ویدئو معرفی ما را ببینید

آسان‌ترین راه نوبت‌گیری از پزشک است. به کمک سامانه به راحتی پزشک مورد نظر خود را در هر تخصصی بیابید و در کوتاه‌ترین زمان نوبت ملاقات بگیرید.

دکتر مرضیه ده بزرگی

دکتر مرضیه ده بزرگی

زنان و زایمان